Oczodoły i stracone nadzieje architektury

Na pierwszym piętrze Emilki rozpleniły się narracje miejskie w samym środku miasta – tak można skwitować obecne tu  prace, dotykające problemów współczesnych metropolii i myślenia o strukturze społecznej. Wszystko rozgrywa się między dwoma amplitudami – od pesymistycznych wniosków na temat upadku organizmu miejskiego jako pewnej idei, do zabawnych i pozytywnych refleksji na temat przywracania statusu…

Na czym polega idea instalacji ze śmieci, której autorką jest Klara Lidén?

Pierwszoplanowym bohaterem instalacji artystki jest niechciana materia codzienności – spowszedniałe przedmioty znalezione na nowojorskiej ulicy.  Owo zbieractwo jest kluczowym zabiegiem w jej twórczości – obnaża przy tym traumy i lęki, które nowoczesne społeczeństwa wypierają z pola widzenia. Śmieci symbolizują marginesy rzeczywistości, ciemne zakamarki i utajone procesy w strukturze miasta, o których nikt nie chciałby wiedzieć….

Czy “Wyjście ludzi z miast” Zbigniewa Libery ukazuje rzeczywisty krajobraz?

Tak i nie. Fotografia Zbigniewa Libery została wykonana jesienią 2009 roku w istniejącym miejscu – na nieczynnym fragmencie autostrady koło Płocka. Z tego względu można mówić o rzeczywistym krajobrazie, nie jest to bowiem fotomontaż. Zdjęcie przedstawia jednak fantastyczną wizję artysty, hipotezę czy prognozę, a nie przypadkowo uchwycony kadr z rzeczywistości. Bohaterowie sceny – przedstawiciele warszawskiego…

Jaki jest sens fotografowania ludzi i zwierząt śpiących na ulicy?

Belgijski artysta Francis Alÿs tworzywem swojej sztuki uczynił żywy organizm miejski, jakim jest w jego przypadku Mexico City. W cyklu fotografii Śpiący przygląda się odpoczywającym na ulicy ludziom, zaznającym drzemki w czasie sjesty. Zasypianie w przestrzeni publicznej jest w tej kulturze uznane za naturalne zachowanie, więc fotografie przedstawiają ludzi różnych profesji, stanów i porządków społecznych….

Dlaczego Piotr Uklański zestawił godło Rzeczpospolitej z nazistowską gapą?

Uklański to artysta zafascynowany wizualną grą symboli, ikon kultury, znaków tożsamości narodowej. Praca “DEUTSCH-POLNISCHE FREUNDSCHAFT” to nawiązanie do niemieckiego zespołu lat 80. o nazwie “Deutsch-Amerikanische Freundschaft”. Zespół umieszczał w swoich piosenkach słowa o silnym wydźwięku symbolicznym takie jak “Adolf”. Były to jednak zabawy formalne, ponieważ komponowane utwory wcale nie były zaangażowane politycznie. Można powiedzieć, że…

Artyści, kuratorzy i badacze, czyli o strategiach artystycznych „Slavs and Tatars”

Z kolektywem artystycznym „Slavs and Tatars” rozmawia Ewa Kozik. Ewa Kozik: Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od krótkiego wstępu na temat dzieł  Slavs and Tatars, które są aktualnie prezentowane na wystawie „W sercu kraju” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Chodzi o „Prayway”, „Języki macierzyste i ojczyste gardła” oraz „Dunjas, Dunyas, Dinias”. Chciałabym Was poprosić o zarysowanie pochodzenia…

Kim jest postać z filmu Iona Grigorescu i dlaczego walczy z własnym cieniem?

Ion Grigoescu urodził się w Bukareszcie w 1945 roku. Początek jego twórczości przypada na lata 60. i 70., czasy reżimu komunistycznego w Rumunii. Z uwagi na wyjątkowo opresyjny system artysta nie mógł jawnie uprawiać sztuki, realizacja anty-reżimowych filmów wiązała się z poważnym ryzykiem represji. W filmie „Boks” Grigorescu ukazał siebie samego, walczącego ze swoim sobowtórem….

Dlaczego Teresa Murak i Teresa Tyszkiewicz zostały zestawione z Laurel Nakadate?

Skojarzenie tych prac wynika z pokrewnej tematyki interesującej trzy artystki. Przedmiotem ich refleksji jest różnie postrzegana cielesność, poza tym wszystkie kojarzone były ze sztuką feministyczną, Nakadate z jej współczesną odmianą, kwestionującą pierwotne założenia i fundamenty nurtu. Praca Teresy Tyszkiewicz nabiera charakteru  ekspresji ciała i celebrowania procesualności tego aktu. Wideo Tyszkiewicz wiąże cielesność z pierwiastkiem szamańskim,…

Od Zimnej wojny do globalnego ocieplenia – nomadyzm rysunkowy Dana Perjovschiego

Charakterystyczną cechą wystawy kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest z pewnością rozbijanie klasycznie rozumianej sytuacji muzealnej, z jej tradycyjnym „czytaniem” dzieł sztuki. Silnie zakorzeniona w kolektywnej świadomości figura muzeum kojarzy się z monumentalizmem instytucjonalnej przestrzeni – ideą mocno osadzoną w kontekście skrupulatnego przechowywania i konserwowania artefaktów przeszłości, a co za tym idzie także unieruchamiania sytuacji ich…

Na czym polegał happening Kantora do którego Goshka Macuga nawiązuje w “Liście” ?

Happening Tadeusza Kantora zatytułowany “List” odbył się w Warszawie w 1967 roku. Monumentalna, kilkunastometrowa koperta zaadresowana do Galerii Foksal przetransportowana została przez listonoszy z budynku poczty znajdującej się przy ul. Ordynackiej. Finałem całej akcji było zniszczenie listu przez oczekującą publiczność. Żeby zrozumieć działanie Kantora należy szerzej spojrzeć na kontekst sztuki w latach ‘60 PRL oraz…

Dlaczego Daniel Knorr założył miejskim pomnikom kominiarki?

Taka interwencja miała na celu zwrócenie uwagi na pomniki – które według artysty mają znaczący udział w budowaniu tożsamości miasta i jego mieszkańców. Jak mówi sam Knorr, często przechodzimy obok miejskich pomników bez zastanowienia lub w ogóle ich nie zauważamy. Czarne maski na pomnikach są zaskakującym elementem w oswojonym przez nas otoczeniu, zamachem na rutynowe,…

„Azja” w warszawskim „dał-tał”

Krzysztof Wójcik       Wchodząc na wystawę „W sercu kraju”, praca Zbigniewa Warpechowskiego nie rzuca się w oczy. Monumentalny, czerwony napis o PRL-owskim foncie, został umieszczony w wystawienniczej przestrzeni przejścia, trochę na uboczu. Co na wystawie obierającej za punkt wyjścia „tu i teraz”, współczesną sytuację społeczną i kulturową, robi relikt sprzed blisko 25 lat?…