O czym mówi bałwan?

Jerzy Łepkowski Zarówno performanse, jak i bardziej materialne obiekty czy instalacje Dawickiego, utrzymane są w groteskowej, absurdalnej, często po prostu zabawnej aurze. Idzie to jednak w parze z gorzką ironią i często krytyczną refleksją, której celem bywa również sam artysta. Dawicki znany jest ze swojego krytycznego podejścia do instytucji muzeum i rynku sztuki współczesnej w…

Jakie znaczenie ma sposób ekspozycji w przypadku pracy Setha Price’a?

Holes (Rozdarcia) jest jedną z prac na wystawie, które działają na silnie afektywnym, przedrefleksyjnym poziomie.  Wywołuje żywe, niekiedy żywiołowe reakcje publiczności – od zwykłego wzdragania się na widok i odchodzenia z wzrokiem pełnym potępienia, po znaczący gest zamykania kartonu, z którego wylewają się pełne przemocy i cierpienia obrazy. Price, artysta którego szczególnie interesuje przepływ obrazów,…

Co ciągną postaci w monumentalnej rzeźbie Pawła Althamera? Rzecz o Muzeum bez siedziby.

Kiedy MSN będzie miało swoją siedzibę? Czy już zawsze będziecie w Emilce? Co to za muzeum bez budynku? Trzeba przyznać, że zwiedzający wystawę nie szczędzą nam czasem kłopotliwych pytań. Być może odpowiedzi należy szukać właśnie (nomen omen) „W sercu kraju“. Na przykład na górnym poziomie wystawy, gdzie komentarz do sytuacji Muzeum formułują „Burłacy“ Pawła Althamera…

Jak można interpretować „ubrudzoną” serię fotografii Laurel Nakadate?

Cykl „Lucky Tiger” to rodzaj eksperymentu poznawczego. Realizując serię, Laurel Nakadate sfotografowała siebie samą, upozowaną na uwspółcześnioną Lolitę w scenerii przypominającej estetykę kiczowatych kalendarzy, muzycznych klipów czy filmów soft-porno. Fotografie artystka pokazała napotkanym przez siebie mężczyznom, których palce zostały uprzednio wysmarowane czarnym tuszem. „Brud” widoczny na obrazach to odciski ich palców – ślady męskich spojrzeń,…

Na czym polega idea instalacji ze śmieci, której autorką jest Klara Lidén?

Pierwszoplanowym bohaterem instalacji artystki jest niechciana materia codzienności – spowszedniałe przedmioty znalezione na nowojorskiej ulicy.  Owo zbieractwo jest kluczowym zabiegiem w jej twórczości – obnaża przy tym traumy i lęki, które nowoczesne społeczeństwa wypierają z pola widzenia. Śmieci symbolizują marginesy rzeczywistości, ciemne zakamarki i utajone procesy w strukturze miasta, o których nikt nie chciałby wiedzieć….

Czy “Wyjście ludzi z miast” Zbigniewa Libery ukazuje rzeczywisty krajobraz?

Tak i nie. Fotografia Zbigniewa Libery została wykonana jesienią 2009 roku w istniejącym miejscu – na nieczynnym fragmencie autostrady koło Płocka. Z tego względu można mówić o rzeczywistym krajobrazie, nie jest to bowiem fotomontaż. Zdjęcie przedstawia jednak fantastyczną wizję artysty, hipotezę czy prognozę, a nie przypadkowo uchwycony kadr z rzeczywistości. Bohaterowie sceny – przedstawiciele warszawskiego…

Jaki jest sens fotografowania ludzi i zwierząt śpiących na ulicy?

Belgijski artysta Francis Alÿs tworzywem swojej sztuki uczynił żywy organizm miejski, jakim jest w jego przypadku Mexico City. W cyklu fotografii Śpiący przygląda się odpoczywającym na ulicy ludziom, zaznającym drzemki w czasie sjesty. Zasypianie w przestrzeni publicznej jest w tej kulturze uznane za naturalne zachowanie, więc fotografie przedstawiają ludzi różnych profesji, stanów i porządków społecznych….

Dlaczego Piotr Uklański zestawił godło Rzeczpospolitej z nazistowską gapą?

Uklański to artysta zafascynowany wizualną grą symboli, ikon kultury, znaków tożsamości narodowej. Praca “DEUTSCH-POLNISCHE FREUNDSCHAFT” to nawiązanie do niemieckiego zespołu lat 80. o nazwie “Deutsch-Amerikanische Freundschaft”. Zespół umieszczał w swoich piosenkach słowa o silnym wydźwięku symbolicznym takie jak “Adolf”. Były to jednak zabawy formalne, ponieważ komponowane utwory wcale nie były zaangażowane politycznie. Można powiedzieć, że…

Kim jest postać z filmu Iona Grigorescu i dlaczego walczy z własnym cieniem?

Ion Grigoescu urodził się w Bukareszcie w 1945 roku. Początek jego twórczości przypada na lata 60. i 70., czasy reżimu komunistycznego w Rumunii. Z uwagi na wyjątkowo opresyjny system artysta nie mógł jawnie uprawiać sztuki, realizacja anty-reżimowych filmów wiązała się z poważnym ryzykiem represji. W filmie „Boks” Grigorescu ukazał siebie samego, walczącego ze swoim sobowtórem….

Dlaczego Teresa Murak i Teresa Tyszkiewicz zostały zestawione z Laurel Nakadate?

Skojarzenie tych prac wynika z pokrewnej tematyki interesującej trzy artystki. Przedmiotem ich refleksji jest różnie postrzegana cielesność, poza tym wszystkie kojarzone były ze sztuką feministyczną, Nakadate z jej współczesną odmianą, kwestionującą pierwotne założenia i fundamenty nurtu. Praca Teresy Tyszkiewicz nabiera charakteru  ekspresji ciała i celebrowania procesualności tego aktu. Wideo Tyszkiewicz wiąże cielesność z pierwiastkiem szamańskim,…

Od Zimnej wojny do globalnego ocieplenia – nomadyzm rysunkowy Dana Perjovschiego

Charakterystyczną cechą wystawy kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest z pewnością rozbijanie klasycznie rozumianej sytuacji muzealnej, z jej tradycyjnym „czytaniem” dzieł sztuki. Silnie zakorzeniona w kolektywnej świadomości figura muzeum kojarzy się z monumentalizmem instytucjonalnej przestrzeni – ideą mocno osadzoną w kontekście skrupulatnego przechowywania i konserwowania artefaktów przeszłości, a co za tym idzie także unieruchamiania sytuacji ich…

Na czym polegał happening Kantora do którego Goshka Macuga nawiązuje w “Liście” ?

Happening Tadeusza Kantora zatytułowany “List” odbył się w Warszawie w 1967 roku. Monumentalna, kilkunastometrowa koperta zaadresowana do Galerii Foksal przetransportowana została przez listonoszy z budynku poczty znajdującej się przy ul. Ordynackiej. Finałem całej akcji było zniszczenie listu przez oczekującą publiczność. Żeby zrozumieć działanie Kantora należy szerzej spojrzeć na kontekst sztuki w latach ‘60 PRL oraz…