To + Owo: Slavs & Tatars + Dan Perjovschi

Slavs & Tatars, Prayway,  2012 Dan Perjovschi, Notatnik warszawski, 2013 Ten zupełnie nowy dywan, widoczny powyżej, realizuje być może w pełni intencje kolektywu Slavs and Tatars, gdyż stara się łączyć dwie kultury, dwie epoki, dwie społeczności. Jeden z fragmentów szkicu Perjovschiego, symbolizujący współczesne społeczeństwo Warszawy, został wkomponowany we wzór dywanu – elementu o nadrzędnym znaczeniu i wyjątkowej…

Od Zimnej wojny do globalnego ocieplenia – nomadyzm rysunkowy Dana Perjovschiego

Charakterystyczną cechą wystawy kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest z pewnością rozbijanie klasycznie rozumianej sytuacji muzealnej, z jej tradycyjnym „czytaniem” dzieł sztuki. Silnie zakorzeniona w kolektywnej świadomości figura muzeum kojarzy się z monumentalizmem instytucjonalnej przestrzeni – ideą mocno osadzoną w kontekście skrupulatnego przechowywania i konserwowania artefaktów przeszłości, a co za tym idzie także unieruchamiania sytuacji ich…