Przestrzenie niczyje. Korespondencje Berlin-Warszawa

„W sercu kraju zieje pustką”. Pierwsze zdanie tekstu Joanny Mytkowskiej, otwierającego katalog wystawy, mogłoby posłużyć jako wstęp do interpretacji niejednej pracy z kolekcji. Idealnie wpisuje się ono w kontekst m.in. widocznego od strony pasażu przy ul. Pańskiej obrazu-wizji Joanny Rajkowskiej, projektu „Miastobagno”. Miejskie nieużytki, przestrzenie niczyje, sztuczne pustki, luki w aglomeracyjnej tkance. Przestrzenie puste w…

Dlaczego Teresa Murak i Teresa Tyszkiewicz zostały zestawione z Laurel Nakadate?

Skojarzenie tych prac wynika z pokrewnej tematyki interesującej trzy artystki. Przedmiotem ich refleksji jest różnie postrzegana cielesność, poza tym wszystkie kojarzone były ze sztuką feministyczną, Nakadate z jej współczesną odmianą, kwestionującą pierwotne założenia i fundamenty nurtu. Praca Teresy Tyszkiewicz nabiera charakteru  ekspresji ciała i celebrowania procesualności tego aktu. Wideo Tyszkiewicz wiąże cielesność z pierwiastkiem szamańskim,…

Od Zimnej wojny do globalnego ocieplenia – nomadyzm rysunkowy Dana Perjovschiego

Charakterystyczną cechą wystawy kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest z pewnością rozbijanie klasycznie rozumianej sytuacji muzealnej, z jej tradycyjnym „czytaniem” dzieł sztuki. Silnie zakorzeniona w kolektywnej świadomości figura muzeum kojarzy się z monumentalizmem instytucjonalnej przestrzeni – ideą mocno osadzoną w kontekście skrupulatnego przechowywania i konserwowania artefaktów przeszłości, a co za tym idzie także unieruchamiania sytuacji ich…

„Azja” w warszawskim „dał-tał”

Krzysztof Wójcik       Wchodząc na wystawę „W sercu kraju”, praca Zbigniewa Warpechowskiego nie rzuca się w oczy. Monumentalny, czerwony napis o PRL-owskim foncie, został umieszczony w wystawienniczej przestrzeni przejścia, trochę na uboczu. Co na wystawie obierającej za punkt wyjścia „tu i teraz”, współczesną sytuację społeczną i kulturową, robi relikt sprzed blisko 25 lat?…

„Dokumentacja zamiast efemery”. Spotkanie z duetem Kwiekulik

Katarzyna Mieleszko Spotkaniu z kanonicznymi już postaciami sztuki lat 70. w Polsce towarzyszyła promocja publikacji Łukasza Rondudy i Georga Schollhammera – imponujące rozmachem dzieło, będące efektem pięciu lat skrupulatnej pracy archiwistyczno-kuratorskiej. Oprócz bohaterów wieczoru, czyli Zofii Kulik oraz Przemysława Kwieka, w sali audytoryjnej nie zabrakło również autora projektu badawczego – Łukasza Rondudy. Dyskusję moderował Łukasz…