Czy “Wyjście ludzi z miast” Zbigniewa Libery ukazuje rzeczywisty krajobraz?

Tak i nie. Fotografia Zbigniewa Libery została wykonana jesienią 2009 roku w istniejącym miejscu – na nieczynnym fragmencie autostrady koło Płocka. Z tego względu można mówić o rzeczywistym krajobrazie, nie jest to bowiem fotomontaż. Zdjęcie przedstawia jednak fantastyczną wizję artysty, hipotezę czy prognozę, a nie przypadkowo uchwycony kadr z rzeczywistości. Bohaterowie sceny – przedstawiciele warszawskiego…

„Dokumentacja zamiast efemery”. Spotkanie z duetem Kwiekulik

Katarzyna Mieleszko Spotkaniu z kanonicznymi już postaciami sztuki lat 70. w Polsce towarzyszyła promocja publikacji Łukasza Rondudy i Georga Schollhammera – imponujące rozmachem dzieło, będące efektem pięciu lat skrupulatnej pracy archiwistyczno-kuratorskiej. Oprócz bohaterów wieczoru, czyli Zofii Kulik oraz Przemysława Kwieka, w sali audytoryjnej nie zabrakło również autora projektu badawczego – Łukasza Rondudy. Dyskusję moderował Łukasz…